VRAGEN

De obligatie-uitgifte voor Het Adriano Huis is in volle gang. In totaal wordt er voor de bouw van twintig appartementen binnen de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking 500.000 euro opgehaald. De emissie draagt het NL Zorgobligatie keurmerk, zodat u precies weet waarin u belegt. Maar wat houdt dit vernieuwende innovatieve zorgconcept precies in en waarom is het zo van belang? Wij vroegen het initiatiefnemers Jelle Gillissen en Farid El-Khassim.
Het Adriano Huis wordt een veilige en stabiele thuishaven voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een ernstige gedragsstoornis. Ons doel is om deze intensieve doelgroep een woning te bieden waar zij zich écht thuis kunnen voelen, erkenning krijgen en een normaal leven kunnen leiden. We hebben straks plek voor twintig bewoners die hier met goede zorg, begeleiding en ondersteuning kunnen wonen, werken en leven. Een team van deskundigen en specialisten staat klaar om hen hierbij te ondersteunen met op maat gemaakte zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week”.
Mensen met een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis vallen momenteel ernstig tussen wal en schip. Toen wij als hulpverleners werkten, zagen we dat begeleiders het werk vaak niet aan kunnen of in veel gevallen (te) weinig ervaring hebben om de juiste specialistische zorg te kunnen bieden die deze doelgroep zo nodig heeft. Hierbij komt dat veel zorginstellingen focussen op bedrijfsvoering en beheersing in plaats van de behandeling van problemen voorop te stellen. Kortom: het huidige zorglandschap is onvoldoende ingericht op het bieden van de juiste behandeling voor deze doelgroep. Dit resulteert in het grote tekort aan geschikte woonopvang met lange wachtlijsten en cliënten die schipperen tussen woonzorginstellingen. Hierdoor ontstaan zeer schrijnende situaties, zoals het onnodig fixeren van zorgbehoevenden en te lang verblijven in isoleercellen als gevolg. Dit moét en kan anders vinden wij. Twee jaar geleden switchten we van werk als hulpverlener naar zorgondernemers om onze droom te verwezenlijken: een innovatief zorgwoonconcept waar deze doelgroep de specifiek specialistische zorg krijgt die ze nodig heeft.
“We zijn twee enthousiaste ondernemers die samen goed zijn voor 22 jaar ervaring op het gebied van deze HIC (High Intensive Care). Jelle (30) is zorgverlener en zelfstandig ondernemer en Farid (52) is hiernaast ook raadslid bij de gemeente Bergen op Zoom. We leerden elkaar kennen bij onze vorige werkgever in Zeeuws Vlaanderen en ondanks het grote leeftijdsverschil klikte het vanaf de éérste minuut”.
Onze cliënten hebben specifieke, specialistische en persoonlijke zorg nodig (ZZP-7 zorgindicatie). Met ons zorgconcept bieden we meer op maat gemaakte zorg. Dit is mogelijk doordat Het Adriano Huis een kleinschalig concept is met continuïteit van de medewerkers en veel persoonlijk contact. We stellen de bewoners centraal zodat ze kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren hen onderdeel te worden van de samenleving door zinvolle dagbesteding aan te bieden in het regionaal bedrijfsleven, zichzelf uit te dagen met cursussen, workshops en opleidingen en het bieden van recreatie en sport mogelijkheden.
Adriano is een voormalige cliënt waaraan we zorg verleenden. Een verstandelijk beperkte jongeman van 30 jaar met meerdere gedragsstoornissen. Hij verhuisde in zijn leven maar liefst 35 keer en heeft daardoor meer dan 30 verschillende hulverleningsteams in vertrouwen moeten nemen. Door zijn specifieke zorgvraag heeft hij juist behoefte aan persoonlijke en stabiele verzorging waarbij zijn situatie wordt begrepen en inspeelt op wat hij nodig heeft. We zien Adriano als voorbeeld voor dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem, want naast hem zijn er nog minimaal 400 soortgelijke mensen in Nederland die nu geen zorgthuis hebben. Met Het Adriano Huis willen we het verschil maken.
Onze cliënten hebben specifieke, specialistische en persoonlijke zorg nodig (ZZP-7 zorgindicatie). Met ons zorgconcept bieden we meer op maat gemaakte zorg. Dit is mogelijk doordat Het Adriano Huis een kleinschalig concept is met continuïteit van de medewerkers en veel persoonlijk contact. We stellen de bewoners centraal zodat ze kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren hen onderdeel te worden van de samenleving door zinvolle dagbesteding aan te bieden in het regionaal bedrijfsleven, zichzelf uit te dagen met cursussen, workshops en opleidingen en het bieden van recreatie en sport mogelijkheden.
Nu het concept staat en de juiste partners zijn gevonden, hopen we met de laatste financieringsslag door het uitgeven van obligaties, 500.000 euro op te halen om in april te starten met de bouw van het woonzorghuis. Het doel is de voormalige Cort Heyligers kazerne in Bergen op Zoom voor half augustus te hebben omgebouwd tot zorginstelling.
Het opzetten van een onafhankelijk woonzorgconcept is niet gemakkelijk. Nadat de plannen op tafel lagen, hebben we ruim anderhalf jaar besteed aan reizen, overtuigen, informeren en fondsenwerving om het project van de grond te krijgen. Kapitaalwerving bleek daarbij absoluut het moeilijkste aspect, mede door het risico wat het met zich meedraagt. Hiervoor is hulp van ervaren professionals ingeschakeld om de financiering rond te krijgen.
Momenteel wordt heel hard gewerkt aan de verwezenlijking van Het Adriano Huis. Ons doel is om binnen korte tijd een volledig functionerende woonvoorziening met tevreden begeleiders en gelukkige bewoners op te bouwen. We kunnen niet wachten zelf met plezier op de werkvloer te staan. Bij ons zullen bewoners zich écht thuis voelen. Want je hoeft niet in Het Adriano Huis geboren te zijn om er te willen wonen”

Heeft u nog meer vragen over Het Adriano Huis?

Neem gerust contact met ons op!