Samen sta je sterker

Partners

Het Adriano Huis kent verschillende vormen van samenwerking. Hierbij valt te denken aan andere zorginstanties, maatschappelijke instanties of onderzoeksorganisaties. Op het gebied van werken is Het Adriano Huis steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners die in hun werkprocessen een zo goed mogelijke aansluiting bij onze bewoners betrachten te realiseren. Om onze bewoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn stellen wij binnen Het Adriano Huis hoge eisen aan alle initiatieven die wij ontplooien. Op dit gebied hebben wij grote ambities.

Ons doel

Ons doel is om onze bewoners op verschillende terreinen
zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit noemen wij ”Het normale leven ervaren”. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met verschillende organisaties.

  • Jeugdhulp -> Zorgboerderijen
  • Pluryn -> Werkbedrijven De Brabantse Wal
  • Geestelijke Gezondheidszorg -> MEE

Ons doel

Op het gebied van doelgroepenniveau onderhouden wij nauwe werkrelaties met verschillende organisaties en kennisinstituten voor het ontwikkelen van
gespecialiseerde behandelprogramma’s.

  • Samenwerkingsverband op methodisch niveau (Triple C) Drs. H. van Wouwe
  • Hersenz (landelijk samenwerkingsverband NAH)
  • Dr. Leo Kannerhuis: Kinder- en Jeugdpsychiatrie en autisme
  • Syndion: Gehandicaptenzorg

Ons doel Erkenning door Herkenning

Een greep uit de activiteiten die worden aangeboden bij of binnen Het Adriano Huis zijn:

Jeugdhulp

Zorgboerderijen

Productiewerk

Werkbedrijven De

Geestelijke Gezondheidszorg

Verslavingszorg Inrichtingen

MEE

Dienst Justitiële

Het Adriano Huis
Gaat in ”zorg” verder dan alleen zorg