Erkenning door Herkenning

Adriano

Adriano is een jongeman van 28 jaar. Hij ziet er vlot en leuk uit. Adriano kan makkelijk contact leggen, is erg behulpzaam en vindt het leuk om iets voor anderen te kunnen doen. Adriano speelt graag spelletjes op kinderlijk niveau zoals in de winter een sneeuwpop of een iglo bouwen. Adriano is sportief en houdt van dansen, voetballen, zwemmen en basketballen. Hij vindt het leuk om bezoek te krijgen en hij gaat ook graag zelf op bezoek. Adriano houdt van kroelen en knuffelen en helemaal weg kunnen kruipen in de ander op het moment dat hij er behoefte aan heeft. Als Adriano goed in zijn vel zit kun je veel kanten met hem op.

Echter Adriano is ook makkelijk beïnvloedbaar en kan daardoor erg onvoorspelbaar reageren als hij overvraagd wordt. Daar waar Adriano makkelijk contact lijkt te leggen, speelt het feit dat Adriano een ernstige hechtingsproblematiek heeft, waardoor hij niet zo goed weet hoe hij met deze contacten moet omgaan. Situaties die voor de één gemakkelijk zijn, kunnen voor Adriano zeer gecompliceerd zijn. Doordat de omgeving van Adriano te hoge verwachtingen stelt en Adriano weinig of geen zelfbeeld heeft, wordt Adriano steeds overvraagd. Dit gegeven maakt dat Adriano op zijn tenen moet lopen, hierdoor bouwt Adriano spanning op. De wereld van Adriano is een fictieve wereld waarin fantasie en realiteit door elkaar lopen. Adriano verliest zichzelf in zijn fantasie, ‘indien’ hij niet in het ‘hier en nu’ wordt gehouden. Adriano heeft behoefte aan begeleiding van iemand die hem goed kan lezen en die hem zijn gedachtewereld tijdig laat ventileren. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan bouwt Adriano spanning op, waardoor Adriano explosief wordt. Adriano is bekend met blinde woede welke leidt tot waanzin, waarin Adriano een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. De op het eerste gezicht zo leuk en vrolijk ogende Adriano, verandert in een destructief en agressief kind dat gevangen zit in een krachtig volwassen lichaam.

Adriano is in zijn eerste levensmaanden enorm tekort gekomen in zijn basale levensbehoefte. Na 11 maanden van verwaarlozing op het gebied van voeding, bejegening en empathie, welke uiteindelijk geresulteerd heeft tot een opname in het ziekenhuis voor ernstige ondervoeding, wordt Adriano vrijwillig geplaatst bij pleegouders Dellaert. Nadat hij liefdevol in het gezin Dellaert opgenomen werd, kwamen al snel verschillende zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Adriano aan het licht. Zij schakelden een kinderpsychiater in en er volgde een jarenlang hulpverleningstraject. Deze trajecten resulteerden in verschillende diagnoses: naast een licht verstandelijke beperking heeft Adriano ook ADHD, MCDD, (PDDNOS is niet vastgesteld maar ook niet uitgesloten), Autismespectrum en een vorm van Epileptica. Hieruit kwam voort dat er voor Adriano een VTO-team en plaatsing in een medisch kinderdagverblijf nodig was. Daarna is Adriano feitelijk tot zijn 28e levensjaar van instelling naar instelling gegaan. Het doel was Adriano te stabiliseren en hem te helpen om met zijn beperkingen te leren omgaan. Adriano heeft vanaf zijn geboorte tot heden plusminus 25 verhuizingen doorgemaakt. Hierbij zijn 34 hulpverleningsteams van verschillende disciplines ingezet vanuit verschillende instellingen.

1

Veilig thuis

20

luxe appartementen

26

gepassioneerde medewerkers

24/7

deskundige ondersteuning