Niet Boven, niet onder, niet achter en niet voor. Wij staan naast de Bewoners

Onze missie

Daar waar het gaat om het verlenen van specifiek specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), in combinatie met psychische en ernstige gedragsstoornis, kan en moet het anders!
De inrichting van de zorg in ons land is ingewikkeld vormgegeven en het lijkt erop alsof deze zorg niet meer als uitgangspunt ‘de mens” heeft. Steeds meer mensen vallen naast de moeilijke regelgeving en de bureaucratische benadering tussen wal en schip. De zorgverlening zou voor iedereen naast makkelijk toegankelijk, ook daadwerkelijk passend moeten zijn.
abrogrly
Het is vreemd dat we naar een kleermaker gaan om een op maat gesneden pak te laten aanmeten en daar de hoogste eisen aan stellen en dat, daar waar het gaat om zorg je moet maar afwachten of dit jasje wel gaat passen. Binnen Het Adriano Huis bieden wij een op maat gesneden zorgpakket aan de zorgvragers aan. Het is van groot belang dat zorgvragers deze zorg krijgen zonder dat zij zich hoeven afvragen of zij dan nog welkom zijn en of zij niet weer moeten verhuizen.
Ook als de zorgvragers niet altijd het gedrag laten zien dat wij graag zouden willen, is het voor de zorgvrager van zeer groot belang te weten dat als hij of zij een misstap maakt, wij niet direct overgaan tot een sanctie en of een gedwongen verhuizing of uitplaatsing. De zorgvrager moet zich goed kunnen voelen en moet zich een eigen natuur kunnen aanmeten die zij in hun leven zo vaak hebben moet aanpassen aan de natuur die binnen de reguliere instellingen gangbaar is. De zorgvragers moeten zich te allen tijde welkom weten en dat fouten maken mag en dat de focus niet daarop moet liggen maar op de kracht welke de zorgvrager bezit. Vanuit dit gegeven is innerlijke groei voor ieder individu mogelijk.

Het Adriano Huis is een woonvoorziening waarin ieder mens gelijk is en waar de kracht van deze mensen centraal staat. Het Adriano Huis is een woonvoorziening waar straffen voor daden die voortvloeien uit de onmacht van het individu tot het verleden behoren.
Het Adriano Huis is een woonvoorziening waar de zorgvrager, in de breedste zin van het woord beleeft dat de begeleiders naast in plaats van boven, achter, onder of voor hem staan.
De negatieve aspecten van de hiervoor genoemde begeleidingsstijlen kunnen hierbij als volgt worden omschreven:

Voor de zorgvrager staan betekent dat je hem of haar belemmert in haar mogelijkheden.
Achter de zorgvrager gaan staan betekent dat je hem te veel pushed of juist bevestigt in zowel positief als negatief gedrag.
Boven de zorgvrager gaan staan betekent dat hij of zij niet gekend wordt in zijn of haar beleving en dus ook nooit het gewone leven kan ervaren.
Onder de zorgvrager gaan staan betekent dat hij of zij eigenlijk geen enkel referentiekader meer heeft waardoor hij of zij grenzeloos wordt in zijn of haar gedrag.
De enig manier om innerlijke groei te ervaren is door naast de zorgvrager e staan en hem te helpen bij het sturen en hem steeds het gevoel te geven dat hij (ROEL) Regie Over zijn Eigen Leven heeft.

Uw zorg onze passie Contact

Het Adriano Huis

Visie

Mensen hebben andere mensen nodig om mens te kunnen zijn.

Missie

Niet Boven, niet onder, niet achter en niet voor. Wij staan naast de Bewoners.

Ons Aanbod

Het Adriano Huis, je hoeft er niet geboren te zijn om er te willen wonen

Strategie

Anders Denken Anders Doen!

1

Veilig thuis

20

luxe appartementen

26

gepassioneerde medewerkers

24/7

deskundige ondersteuning

Anders Denken Anders Doen!