Het Adriano Huis, veilige woonplek op voormalig kazerneterrein

Bergse Bode

Het Adriano Huis, veilige woonplek op voormalig kazerneterrein

Het Adriano Huis, veilige woonplek op voormalig kazerneterrein

Het Adriano Huis, veilige woonplek op voormalig kazerneterrein

BERGEN OP ZOOM – Hun patiënten liepen uit frustratie en onbegrip soms door muren heen, zelf worden ze momenteel van het kastje naar de muur gestuurd. Jelle Gillissen en Farid El-Khassim willen dat het anders gaat. Als rebellen in de zorg bouwen zij onafhankelijk en tegen de stroom en instituties in, aan een eigen zorginstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Op papier is het plan af, ook het gebouw, wat Het Adriano Huis zal gaan heten, is gevonden, op het terrein van de voormalige Cort Heyligerskazerne. Maar ze dreigen vast te lopen in het moeras, en hebben dringend een onkostenvergoeding nodig om hun droom te gaan verwezenlijken.

Adriano, een voormalig cliënt waaraan Jelle en Farid ooit zorg verleenden, staat model voor een maatschappelijk probleem. “In wezen gaat het om lieve mensen, ze hebben intensieve begeleiding en een stabiele woonomgeving nodig. Als het binnen de instelling uit de hand loopt, worden ze als gevaarlijk bestempeld en als zodanig behandeld. Dan ontstaat er een neerwaartse spiraal”, vertellen Jelle en Farid. “Op den duur zijn ze niet meer te hanteren en worden overgeplaatst naar de volgende instelling.” Adriano woont momenteel bij zijn pleegmoeder. “Zolang je hem benadert op zijn niveau kun je goed met hem omgaan. Als hij verkeerd ‘gelezen’ wordt kan het zijn dat 10 hulpverleners hem moeten proberen te fixeren”, vertellen ze. “Vanaf zijn geboorte tot heden heeft Adriano plusminus 25 verhuizingen doorgemaakt en zijn er 34 hulpverleningsteams van ongeveer 10 mensen ingezet. Je kunt wel nagaan wat voor zelfbeeld die jongen heeft.”

Onvoldoende opvang
Adriano is lang niet de enige. Siebe is een ander voorbeeld dat werd aangehaald in actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Eind maart besteedde zij in een tweeluik aandacht aan deze problematiek. “Cliëntenorganisatie MEE Nederland stelt dat voor meer dan 400 mensen geen geschikte opvang is. Wij denken dat er onder de radar nog veel meer mensen zijn die hulp nodig hebben, het is een groot maatschappelijk probleem”, vertellen Jelle en Farid. Het toekomstige Het Adriano Huis heeft plek voor 20 bewoners en die hebben zich ook al aangemeld.

Marktwerking
In het bedrijfsleven zou het makkelijk gaan. Er is een grote ‘markt’ en te weinig zorgaanbod. Maar helaas is het opzetten van een nieuwe zorginstelling niet gemakkelijk. Het kost Jelle en Farid al anderhalf jaar van reizen, informeren, overtuigen, fondsenwerving, advocaten, papieren, inhuur architecten enzovoorts, om te zorgen dat het van de grond komt. “Als onderdeel van een grotere zorginstelling zouden we zo aan de slag kunnen”, vertelt Jelle. “Dat willen we absoluut niet. Zorginstellingen zijn vaak gericht op het ‘beheersen van de problematiek’ van de mensen. Wij willen juist liefdevol omgaan met deze mensen en kijken naar oorzaken van problemen. Daarom moeten we onafhankelijk kunnen opereren en niet gevangen zitten in managementsystemen van de zorg.”

Dream or Donate
Jelle en Farid kunnen het weten, samen hebben ze 22 jaar ervaring met zorginstellingen. Nu werken ze aan het verwezenlijken van Het Adriano Huis. Eigenlijk is het helemaal af, ze zoeken alleen nog een investeerder die hen aan 20 procent eigen vermogen kan helpen (550000 euro) om op te starten. Daarvoor vragen zij een ´onkostenvergoeding´ via de website Dream or Donate, actie help Adriano en zijn lotgenoten.

BIJDRAGE MARJET LUBBERS – FOTO HET ADRIANO HUIS